Czym jest psychoterapia Gestalt? Drukuj Email
Wpisany przez W.P.   
środa, 12 września 2018 13:25

Czym jest psychoterapia Gestalt?

Istnieją różne nurty psychoterapii. Choć różnią się pomiędzy sobą, zawsze mają podobny cel: uwolnienie potencjału człowieka, odkrycie jego prawdziwych potrzeb i wskazanie kierunku rozwoju. Jedną ze szkół terapii jest Gestalt. Szkoła ta została stworzona przez Fritza Perlsa w latach ’40 XX wieku. Samo słowo „Gestalt” oznacza tyle co „figura” lub „forma”. Terapia Gestalt należy do nurtu psychologii humanistycznej. Zakłada podejście holistyczne i koncentrację na tu i teraz. Jest zatem alternatywą dla klasycznej psychoterapii, bazującej na przekonaniu o tym, że jesteśmy kształtowani przez przeszłe doświadczenia. Jest też alternatywą dla behawioryzmu, według którego zachowanie człowieka to nic innego jak reakcje na bodźce.

 

Jakie są założenia terapii Gestalt?

W terapii Gestalt człowiek jest traktowany jako holistyczny, całościowy byt, który zawsze dąży do pełni poprzez dopełnienie całości, czyli figury (Gestalt). Jest zatem motywowany potrzebą uzupełnienia braków, jak chociażby zaspokojenia głodu. W dążeniu do dopełnienia figury i uzyskania równowagi kluczowa jest świadomość, która działa zawsze w tu i teraz.
Jeśli pojawiają się zaburzenia, wynikają one z tego, że u danej osoby istnieje zbyt wiele sytuacji, które są niedopełnione, niedomknięte. Praca terapeutyczna koncentruje się na rozszerzeniu świadomości i doprowadzeniu do sytuacji, gdy człowiek samodzielnie kieruje swoim życiem i następującymi w nim zmianami, biorąc przy tym pełną odpowiedzialność za własne decyzje.
Według założeń Gestalt, drogą do tego celu jest życie tu i teraz, koncentrowanie się na tym, co aktualnie dzieje się wokół i świadome doświadczenie zarówno pozytywnych jak i negatywnych wrażeń. Z kolei rozmyślanie, wyobrażanie sobie tego, czego nie ma, czy też snucie planów i rozważanie odległych możliwości jest tym, co oddala nas od celu.

Terapia Gestalt – dla kogo będzie dobrym rozwiązaniem?

Jak nietrudno zauważyć, w terapii Gestalt widoczne są wpływy filozofii Dalekiego Wschodu. Jeśli zatem lubisz podejście holistyczne, które uczą widzieć człowieka jako pełną jedność ciała i umysłu, taka metoda pracy może cię zainteresować. Podobnie, jeśli dążysz do tego, aby skupić się na chwili obecnej i uczyć się cieszyć życiem takim, jakie ono naprawdę jest, może się okazać, że terapia Gestalt to idealne rozwiązanie dla ciebie.

 

 

Poprawiony: środa, 12 września 2018 13:34