Babcia ... to znaczy kto? Drukuj Email
Wpisany przez Maria Lehman   
piątek, 13 marca 2009 09:00

Babcia... to znaczy kto?
  
Babcia...     człowiek, kobieta, niepowtarzalna osoba   w okresie rozwojowym  średniej lub późnej dorosłości  /w zależności od swego wieku /. 

Podkreślam słowo "rozwojowym" ponieważ człowiek rozwija się przez całe  życie, do kresu swoich dni. 
   Bliski jest mi okres rozwojowy późnej dorosłości, ponieważ sama w nim jestem  a także dla tego, że dla osób w tym  wieku  organizuję od paru lat  specyficzne zajęcia.                                                                             
    W trakcie swego życia ludzie  pełnia różnorodne role np. : dziecka, ucznia, pracownika, żony, teścia, sąsiada  itp.  Babcia to jedna z życiowych  ról.
    Konstruktywną  dla rozwoju człowieka, szczgólnie w tym okresie, jest  postawa  w skrócie zwana "ja jestem w porządku i świat jest w porządku", czyli postawa cechująca się optymistycznym spojrzeniem na świat, ludzi i siebie, akceptująca siebie i innych. 
  
Ważna jest także  różnorodna aktywność: fizyczna, umysłowa, twórcza,  pielęgnowanie ciekawości  świata, umiejętności przystosowania się do nowych sytuacji.
 Przydaje się także odwaga do niekonwencjonalnych zachowań oraz umiejętność nawiązywania satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi.  Czyli jak widać do okresu późnej dorosłości trzeba się zacząć przygotowywać już  co najmniej we wczesnej młodości.

 A do bycia babcią kiedy???

 Maria Lehman

Poprawiony: wtorek, 07 stycznia 2014 20:37