Polska na szóstym miejscu w Europie pod względem otyłości Drukuj Email
Wpisany przez S.Z.   
wtorek, 31 października 2017 08:41

Polska na szóstym miejscu w Europie pod względem otyłości

Problem otyłości dotyczy aż jednej czwartej polskiego społeczeństwa, co umiejscawia nas na szóstym miejscu w Europie. Osób otyłych jest najwięcej w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Czechach. Najlepszą formę mają natomiast obywatele Serbii, Holandii i Danii.

 

Aż 23,2 proc. populacji Polski jest otyła (spadek o 2 proc. w porównaniu do roku 2016), jak wynika z najnowszej aktualizacji Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego, opracowanego przez Economist Intelligence Unit (EIU) na zlecenie firmy DuPont. To o 1,7 proc. więcej niż średnia w Europie, która obecnie wynosi 21,5%.

Problem otyłości dotyczy aż 23,2 proc. polskiego społeczeństwa, co umiejscawia nas na szóstym miejscu w Europie. Osób otyłych jest najwięcej w Wielkiej Brytanii (27,3 proc.), Irlandii (25,5 proc.) i Czechach (23,8 proc.). Najlepszą formę w Europie wykazują obywatele Serbii ( 17,8 proc. osób otyłych), Holandii (18,6 proc.)
i Danii (19 proc.).

Pod względem odsetka osób otyłych Polska ma ten sam odsetek osób cierpiących na otyłość do Norwegia, a wyprzedza nieznacznie m.in. Rosję (23,1 proc.), Białoruś (22.2 proc.) i Węgry (w której na otyłość cierpi 22 proc. społeczeństwa).

W skali świata najwyższy odsetek osób otyłych mieszka w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zmiany zwyczajów żywieniowych w ostatnich dekadach spowodowały, że 34,3 proc. tamtejszej populacji zmaga się z otyłością. Podobny odsetek notuje się w pięciu państwach Rady Współpracy Zatoki Perskiej (Katar, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Oman). Wynosi on 33,06 proc. Jedynie Bahrajn w tym regionie może pochwalić się prawidłowym wskaźnikiem (3,3 proc.). Problem z otyłością mają mieszkańcy Jordanii (31,5 proc.) i Turcji (29,3 proc.). Z kolei najniższy odsetek osób otyłych, jeśli chodzi o kraje rozwinięte, mieszka w Japonii (3,3 proc.).

Poziom otyłości jest określany jest jako procent populacji powyżej 20 roku życia, która jest otyła. Otyłość rozumiana tu jest jako poziom masy ciała na osobę zależnie od wieku (Body Mass Index - BMI) wynoszący powyżej 30. – Polska od wielu lat plasuje się na niechlubnych wysokich pozycjach i wykazujemy wysoki odsetek osób otyłych w naszym kraju. Szacuje się, że połowa dorosłych i co ósme dziecko w Polsce są otyłe lub mają nadwagę. Wyniki są alarmujące i pokazują istotne negatywne skutki społeczne i gospodarcze tego zjawiska. Wskaźnik otyłości, który badamy w ramach Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego, przekłada się pośrednio na bezpieczeństwo żywnościowe, określając poziom dostępu ludności danego kraju do wystarczającej ilości żywności, bogatej w składniki odżywcze – informuje Andrzej Pałka Dyrektor Generalny DuPont Poland.

Otyłość jest jednym z większych wyzwań globalnych XXI wieku. Zarówno w Polsce, jak i na świecie obszar ten wymaga poprawy. W Europie w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci częstość występowania otyłości potroiła się, zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

WHO uznała otyłość za najgroźniejszą chorobę przewlekłą, która nieleczona prowadzi do rozwoju chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2, zespołu metabolicznego, zaburzeń hormonalnych, a także zwiększa ryzyko zachorowań na niektóre rodzaje nowotworów.

###

Otyłość należy do największych wyzwań globalnych XXI wieku. Dlatego została włączona do Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego w 2014 r., jako jeden z dwóch nowych czynników pomiaru, obok poziomu strat żywności. Poziom otyłości jest określany jest jako procent populacji powyżej 20 roku życia, która jest otyła. Otyłość rozumiana tu jest jako poziom masy ciała na osobę zależnie od wieku (Body Mass Index - BMI) wynoszący powyżej 30. Wskaźnik ten przekłada się pośrednio na bezpieczeństwo żywnościowe określając dostęp ludności do wystarczającej ilości żywności bogatej w składniki odżywcze.

Otyłość jest chorobą, która znacznie wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną człowieka. Może powodować wiele problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby układu krążenia, choroby układu mięśniowo-szkieletowego, problemy ze snem, a nawet niektóre nowotwory, np. rak piersi i rak jelita grubego. Może również przyczynić się do złego stanu zdrowia psychicznego, poprzez zaburzenia odżywiania i zaburzenia depresyjne. Ponadto, otyłość wymaga większych nakładów na opiekę zdrowotną, niekiedy wpływa również na ograniczenie zdolności do pracy. Przyczyny otyłości mogą być bardzo różne. Często wynikają one z błędów żywieniowych, złej diety i niewłaściwych nawyków, czy braku ruchu. Dojazd do pracy samochodem zamiast rowerem, czy spaceru, jedzenie wysokokalorycznych przekąsek, to popularne grzechy popełniane przez każdego z nas. Niekiedy otyłość ma też podłoże genetyczne, bądź wynika z zaburzonego przebiegu procesu metabolizmu.

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego na bieżąco bada osiągalność cenową, dostęp do żywności oraz jej jakość i bezpieczeństwo w 113 krajach na podstawie analizy 28 czynników, wykorzystując dane m.in. z ONZ, MFW, FAO, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Banku Światowego.

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego jest dostępny pod adresem: www.foodsecurityindex.eiu.com.

Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce od 4 lat cały czas wzrasta

Została ogłoszona kolejna edycja Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego dla 113 krajów. W tym roku Polska zajęła 27 miejsce na świecie i 17 w Europie, tym samym znajdując się w grupie państw o najlepszych standardach żywności. Indeks wskazuje, że możemy pochwalić się szerokim dostępem do finansowania dla rolników, obecnością systemów zabezpieczenia żywnościowego i wysokim standardem żywienia – w tych kategoriach uzyskaliśmy jako kraj najwyższy możliwy wynik. Najsłabiej wypadliśmy w obszarze infrastruktury rolniczej i zmienności produkcji.

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (Global Food Security Index) opracowywany jest od 2012 roku przez Economist Intelligence Unit na zlecenie firmy DuPont. Indeks bazuje na czynnikach jakościowych, w celu ukazania elementów wpływających na bezpieczeństwo żywnościowe. Wykorzystuje do tego dane pochodzące m.in. z ONZ, MFW, FAO, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Banku Światowego. Ocenie podlega dwadzieścia osiem czynników pomiarowych zgrupowanych w trzy kategorie – osiągalność cenowa, dostęp do żywności oraz jej jakość i bezpieczeństwo. W tym roku po raz pierwszy wyodrębniono kolejny wskaźnik Zasoby Naturalne. Jest to samodzielny wskaźnik, który nie ma wpływu na dane poszczególnych krajów badanych w poprzednich latach. Nowa sekcja umożliwia monitorowanie stanu bezpieczeństwa żywności w oparciu o istniejące modele i obserwowanie, jak wynik zmienia się wraz ze zmianą czynników środowiskowych. Wyniki badania wskaźnika zasobów naturalnych zapewniły Polsce wysokie 7. miejsce w rankingu, tuż za Szwajcarią i Węgrami. Najlepsze wyniki osiągnęły: Dania, Słowacja, Austria i Czechy. Wysokie 15. miejsce świadczy, że Polsce nie zagrażają wysokie temperatury. Spośród analizowanych czynników wskaźnika zasobów naturalnych Polska może pochwalić się osiągnięciem najwyższych możliwych wyników w obszarze bioróżnorodności morskiej (100 pkt.).

- Cieszymy się, że organizacje i rządy korzystają z Global Food Security Index, aby wesprzeć proces podejmowania decyzji, które w rezultacie mają doprowadzić do poprawy wyników bezpieczeństwa żywnościowego swojego kraju - mówi Andrzej Pałka Dyrektor Generalny DuPont Poland. - Dodanie nowego wskaźnika uwzględniającego wpływ zmian klimatycznych i zasobów naturalnych wzmacnia nasze, jako liderów w rolnictwie, zobowiązanie do wspierania zrównoważonego systemu żywnościowego".

Od 2014 w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego Polska utrzymuje trend wzrostu. Punktacja dla kraju w tym roku wyniosła 74,1 pkt. na 100 możliwych. Wraz z niewielkim wzrostem (0,2 pkt.) w porównaniu z poprzednim rokiem, w ogólnym rankingu Polska uplasowała się na 27 miejscu, czyli o dwa miejsca wyżej. Obecnie znajduje się pomiędzy Kuwejtem i Omanem. Wśród krajów europejskich Polska zajmuje 17. pozycję, tuż za Czechami i przed Grecją.

Zarówno w kategorii osiągalności cenowej, jak i dostępu do żywności wynik Polski nieznacznie wzrósł – odpowiednio o 0,2 i 0,3 pkt., jednak osiągalność cenowa żywności jest kategorią, która niezmiennie od 2012 zyskuje największą liczbę punktów (obecnie 80,8). W przypadku jakości i bezpieczeństwa wynik Polski pozostał bez zmian (74,9 pkt.), jednak w związku z globalnym pogorszeniem tych wyników, w tej kategorii z miejsca 30. Polska awansowała na pozycję 29.

Spośród analizowanych czynników Polska może pochwalić się osiągnięciem najwyższych możliwych wyników aż w trzech obszarach – w dostępie do finansowania dla rolników, obecności systemów zabezpieczenia żywnościowego i standardach żywieniowych (100 pkt.). Wysoką punktację Polska uzyskała również w przypadku bezpieczeństwa żywności (98,6 pkt.) i procenta populacji żyjącego poniżej światowego progu ubóstwa (99,7 pkt.). W porównaniu z rokiem poprzednim, najwyższy wzrost odnotowano w obszarze wydatków publicznych na badania i rozwój w rolnictwie (wzrost o 12,5 pkt.), co pod tym względem umiejscawia Polskę na 12 miejscu na świecie.

Najsłabiej prezentują się wyniki dotyczące zmienności produkcji rolnej (pomimo 1,5 pkt. wzrostu, w tej kategorii Polska zajmuje 62 miejsce), infrastruktury rolniczej (56 miejsce) i stabilności politycznej (51 miejsce).
W przeciągu ostatnich dwóch lat wynik za stabilność polityczną Polski zmalał z 66,7 do 47,1 pkt. (podczas gdy 100 pkt. oznacza najniższe ryzyko). Gwałtowniejsze osłabienie wyniku dotknęło jedynie Niger (-26,8 pkt.) i Wenezuelę (-27,1).

Bezpieczeństwo żywnościowe w Europie i na świecie

Spośród państw sąsiadujących z Polską po raz kolejny najwyższy wynik zdobywają Niemcy, które z wynikiem 82,5 pkt. znajdują się na 7. miejscu w światowym rankingu i 4. w europejskim. Najbliższe naszemu wynikowi Czechy z punktacją równa 75,8 znalazły się na 24. miejscu. Europejski ranking złożony z 26 państw zamyka Ukraina z 54,1 pkt. (63. miejsce w rankingu światowym).

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego po raz pierwszy otwiera Irlandia, która pomimo spadku o 0,2 pkt., z łącznym wynikiem 85,6 pkt., wyprzedziła Stany Zjednoczone, których ogólny spadek w tym roku wyniósł 0,6 pkt. Na trzecim miejscu Wielka Brytania, która jako jedyny kraj spośród najlepszej dziesiątki wypracowała wzrost, dzięki czemu z wynikiem 84,3 pkt. wyprzedziła Singapur (84 pkt.) i znalazła się na trzecim miejscu. Na końcu zestawienia znajdują się kraje: Burundi (25,1 pkt.), Demokratyczna Republika Konga (25,5 pkt.) i Madagaskar (27,2 pkt.). Wszystkie trzy ostatnie kraje pogorszyły swoje wyniki. Najwyższe roczne spadki odnotowały kraje: Wenezuela (-7,1 pkt.), Katar (-6 pkt.) i Madagaskar (-4,7 pkt.), natomiast najwyższy wzrost miały: Azerbejdżan (+ 12,4 pkt.), Senegal (+ 7,9) i Mjanma (+7 pkt.).

W krajach rozwiniętych inwestycje sektora publicznego przeznaczane na rolnictwo ciągle spadają, podczas gdy poziom stabilności politycznej w większości regionów maleje, co odbiło się również na tegorocznych wynikach prezentowanych w indeksie. Po czterech latach stopniowego wzrostu, indeks odnotował ogólny spadek światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Spadek był uwarunkowany czynnikami geograficznymi i jest szczególnie dotkliwy, gdy weźmiemy pod uwagę globalne zobowiązanie do wyeliminowania głodu do roku 2030 (Cele Zrównoważonego Rozwoju).

Bezpieczeństwo żywnościowe a otyłość

Od czterech lat Indeks prezentuje również poziom otyłości na świecie. Określany jest on jako procent populacji powyżej 18 roku życia, która jest otyła. Otyłość rozumiana jest tu jako poziom masy ciała na osobę zależnie od wieku (Body Mass Index - BMI) wynoszący powyżej 30. Otyłość jest jednym z większych wyzwań globalnych XXI wieku i stanowi problem, który przekłada się pośrednio na bezpieczeństwo żywnościowe, określając dostęp ludności do wystarczającej ilości żywności bogatej w składniki odżywcze. Zarówno w Polsce, jak i na świecie obszar ten wymaga poprawy.

Problem otyłości dotyczy aż 23,2 proc. polskiego społeczeństwa, co umiejscawia nas na szóstym miejscu
w Europie. Osób otyłych jest najwięcej w Wielkiej Brytanii (27,3 proc.), Irlandii (25,5 proc.) i Czechach (23,8 proc.). Najlepszą formę w Europie wykazują obywatele Serbii (17,8 proc. osób otyłych), Holandii (18,6 proc.)
i Danii (19 proc.).

Kluczowe wnioski Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego 2017:

Ponad 60% krajów odnotowało pogorszenie wyników w porównaniu do ubiegłego roku.Irlandia wyprzedziła USA na szczycie indeksu, napędzana odbiciem gospodarki po irlandzkim kryzysie bankowym w latach 2008-2010, a także dzięki utrzymującym się wysokim inwestycjom publicznym na badania i rozwój (te obszary w USA zanotowały niższe wyniki).Pogarszająca się sytuacja polityczna i konflikty wpływają zarówno na kraje ubogie, jak i bogate, ponieważ zwiększona migracja napędza mechanizmy pomocy społecznej.Nowa kategoria Zasoby Naturalne określa zagrożenia związane z klimatem i zasobami naturalnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Wskazuje, w jakim stopniu kraje zarówno rozwinięte, jak i rozwijające się są podatne na zagrożenia klimatyczne.Europa i Ameryka Północna są szczególnie narażone na powodzie i wyczerpanie dostaw świeżej wody. Tymczasem biedniejsze państwa nie wykazują odporności i napotykają większe zagrożenia demograficzne, ale rozprzestrzenianie się produkcji rolnej (zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej) stwarza szanse na zrównoważony rozwój sektorów rolnictwa.

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (Global Food Security Index) jest opracowywany na zlecenie firmy DuPont przez Economist Intelligence Unit (EIU) od 2012 roku. Jest dostępny pod adresem: http://foodsecurityindex.eiu.com/ 

/źródło - /