Dysleksja w cuglach nauki angielskiego Drukuj Email
Wpisany przez S.Z.   
sobota, 09 stycznia 2016 16:17

Dysleksja w cuglach nauki angielskiego

Opanowanie języka angielskiego to często duże wyzwanie dla dziecka z dysleksją. Pomogą w tym metody nauki angażujące różne zmysły, częste i ciekawe powtórki materiału oraz motywowanie. Dobrze też wybrać szkołę wykorzystującą metodę inteligencji wielorakich, tak jak Warsaw Bilingual School, w której nauczyciele indywidualizują pracę z uczniami.

 

Dzieci zmagające się z dysleksją, mimo że często są obdarzone dużą inteligencją i wyobraźnią, mają utrudniony początek szkolnej edukacji. Muszą pokonać trudności związane przede wszystkim z czytaniem (zwłaszcza na głos) oraz pisaniem. Dzięki systematycznej pracy, dobranym indywidualnie metodom nauki i wspomaganiu ze strony nauczyciela mogą doskonale sobie radzić. W przypadku tych dzieci szczególnie istotne jest dodatkowe wsparcie ze strony nauczyciela i specjalne dostosowanie materiałów dla dzieci dyslektycznych. Angielski, którego dobra znajomość otwiera wiele drzwi, może stanowić szczególne wyzwanie ze względu na nieregularną pisownię – różne sposoby zapisywania tych samych głosek. Więcej potrzebnej uwagi ze strony nauczyciela mogą zapewnić szkoły świadomie różnicujące sposoby nauczania, tak jak Warsaw Bilingual School.

Sto sposobów zapamiętywania

W zapamiętywanie nowych słów warto zaangażować różne zmysły oraz mnemotechniki, w tym również wierszyki i piosenki. Dziecko, w zależności od predyspozycji powinno je powtarzać na głos, przepisywać, podkreślać kolorami, pisać dłonią w powietrzu, wyklejać, lepić z plasteliny, obwodzić kontur wyrazu palcem – możliwości ogranicza tylko nasza wyobraźnia. Nowe zwroty powinny być przyswajane w kontekście, najlepiej aby w zeszycie towarzyszył im odpowiedni obrazek. Dobrym pomysłem jest korzystanie z ilustrowanego słownika. Ułatwieniem w nauce może być też nagrywanie lekcji na dyktafon, żeby w domu jeszcze raz przeanalizować trudniejszy fragment materiału lub upewnić się co do poprawności wymowy. Przy zapisywaniu warto korzystać z komputera i programów sprawdzających pisownię, by nie utrwalać błędnych form oraz ułatwić odczytanie tekstu.

Wszelkie reguły gramatyczne dziecko z dysleksją łatwiej zapamięta, jeśli zostaną zwizualizowane w postaci wykresu bądź schematu. Dobrze jest też połączyć na stałe konkretne kolory z danymi częściami mowy.

– Każde dziecko w odmienny sposób zapamiętuje materiał i co innego je interesuje. Dlatego w Warsaw Bilingual School standardem jest indywidualne podejście do każdego ucznia oraz rozpoznanie jego słabych i mocnych stron, aby pomóc mu w równomiernym rozwoju. Jest to ważne dla dzieci z dysleksją, które zwłaszcza na początku nauki, muszą odnaleźć swój własny sposób na zapamiętanie materiału. My staramy mu się w tym pomóc – mówi Agata Żurowska, założycielka Warsaw Bilingual School.

Regularne powtarzanie materiału

W nauce, zwłaszcza języków obcych, bardzo ważne jest powtarzanie – aby informacje zapisać w pamięci długotrwałej należy je wielokrotnie powtórzyć, najlepiej kilka minut po opanowaniu materiału, następnego dnia oraz po tygodniu, miesiącu, pół roku i roku. Nawet w wakacje dziecko powinno mieć kontakt z językiem obcym, chociaż może on przybrać formę rozrywki: lektury, oglądania programów w oryginalnej wersji językowej, gry komputerowej z angielskimi poleceniami lub innej zabawy.
Dziecku z dysleksją często trudniej jest osiągnąć dobre wyniki w nauce języka obcego, dlatego tak ważna jest motywowanie go. Warto zauważać i chwalić nawet drobne postępy i sukcesy, jak również je nagradzać. Równie ważna jak motywacja zewnętrzna jest wewnętrzna motywacja dziecka. Dlaczego dziecko chce się uczyć języka obcego, co może dzięki temu zyskać? Dobrze jest spisać te powody i w chwilach zwątpienia do nich wracać.


 

Informacje o Warsaw Bilingual School:

Warsaw Bilingual School to polsko-angielska szkoła podstawowa o wysokiej renomie potwierdzonej przez liczne wyróżnienia i nagrody, m.in. przyznany 3-krotnie European Language Label. Działa w oparciu o autorski program edukacji dwujęzycznej, stanowiący kontynuację programu realizowanego w przedszkolach Tęczowy Ogród. Wypracowany i sprawdzony program nauczania dwujęzycznego, doświadczony zespół pedagogów, wielokulturowość oraz nieustanna realizacja międzynarodowych projektów edukacyjnych wyróżniają szkołę na tle podobnych placówek. Warsaw Bilingual School, poza wyjątkowym programem nauczania, zapewnia najmłodszym kameralne grupy, gwarantujące bezpieczną atmosferę, indywidualne podejście do ucznia oraz szeroką gamę zajęć sportowych oraz kółek zainteresowań. Placówkę wyróżnia również podejście do wyżywienia dzieci. W ramach czesnego zapewnia ona 3 pełnowartościowe posiłki dziennie.

/źródło - JBcomm PR/

Poprawiony: sobota, 09 stycznia 2016 16:26