500 plus i dochody członków rodziny PDF Drukuj Email
Wpisany przez W.P.   
wtorek, 24 listopada 2015 15:15

500 plus i dochody członków rodziny

W przypadku różnego rodzaju programów wspierających rodziny często mamy do czynienia z kryteriami dochodowymi, od których uzależnione jest przyznawanie (lub nie) takowej pomocy finansowej państwa.

Gdy mowa o Programie Rodzina 500 plus kryteria dochodowe pojawiają się tylko w jednym konkretnym przypadku. Chodzi tam o przyznanie zasiłku na pierwsze dziecko, co oznacza, że świadczenie wychowawcze nie będzie wypłacane na każde dziecko, gdyż część rodzin nie spełni wymogu kryterium dochodowego. Natomiast gdy chodzi o drugie oraz kolejne dziecko nie ma mowy o ograniczeniach względem dochodów.

 

 

Kiedy będą brane pod uwagę dochody

Dochody rodziny (średni dochód na członka rodziny) nie będzie brany pod uwagę w przypadku drugiego i wszystkich kolejnych dzieci. Oznacza to, że pieniądze trafią do wszystkich beneficjentów. Tych biednych i tych bogatych. Pomoc finansowa kierowana jest zatem do wszystkich rodziców i opiekunów, niezależnie od tego jaki został osiągnięty średni dochód na członka rodziny w poprzednim roku kalendarzowym.

Program umożliwia także staranie się o zasiłek wychowawczy na pierwsze dziecko. Tu właśnie pojawia się sprawa dochodów. Rodziny, w przypadku których średni dochód na członka rodziny wynosi poniżej 800 zł lub w przypadku, gdy którekolwiek z dzieci jest niepełnosprawne 1 200 zł otrzymają prawo do świadczenia także na pierwsze dziecko. Programie Rodzina 500 plus ma być nie tylko pomocą dla rodzin, ale również zachętą do ich powiększania.

Jakie dochody będą brane pod uwagę

Osoby, które zechcą starać się o przyznanie świadczenia na drugie i wszystkie kolejne dzieci będą zobowiązane złożyć wniosek o przyznanie prawa do świadczenia oraz dokumenty potwierdzające prawo do otrzymywania tego świadczenia. W sytuacji starania się o zasiłek na pierwsze dziecko będą wymagane dodatkowe dokumenty - zaświadczenia i oświadczenia o dochodach. W takim wypadku wymagane będą m.in. zaświadczenia o dochodach objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oświadczenia o dochodach z gospodarstwa rolnego, zaświadczenia o dochodach osiąganych w innych krajach, oświadczenia o dochodach opodatkowanych zgodnie ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym, oświadczenia i zaświadczenia o dochodach nieopodatkowanych lub zwolnionych z podatku.

Więcej informacji o zasiłkach 500 zł na dziecko: http://www.program500plus.pl/zasady-programu.html