Jak wybrać dom dla seniora? Drukuj Email
Wpisany przez W.P.   
piątek, 10 lipca 2015 08:19

Jak wybrać dom seniora?

Gdy nie możemy zapewnić bliskim osobom w podeszłym wieku profesjonalnej opieki, to rozwiązaniem jest dom seniora. Dom seniora to placówka z całodobową opieką dla osób starszych i przewlekle chorych, w tym niepełnosprawnych. Decyzja wyboru najlepszego nie należy do najłatwiejszych. Wybierając dom seniora, warto kierować się pięcioma kryteriami.

 

Przepisy

Po pierwsze, legalność – czy ośrodek działa legalnie i czy jest wpisany do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym. Rejestr prowadzi Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego i każdy może się z nim zapoznać. Każdy ośrodek powinien mieć zezwolenie. Jego brak może świadczyć, że nie spełnia wymaganych kryteriów, a to wzbudza niepokój.

Wyposażenie

Po drugie, warunki mieszkaniowe – ważny jest stan techniczny budynku i jego wyposażenie oraz jego dostosowanie do potrzeb i oczekiwań osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Zwróćmy uwagę na czystość i zapach w pomieszczeniach – czy ośrodek jest zadbany i czy pomieszczenia są regularnie sprzątane. Ważny jest także wygląd pokoi oraz ich wyposażenie. Dowiedzmy się, ile osób przebywa w jednym i czy każdy posiada łazienkę. Zapoznajmy się z wyposażeniem domu seniora oraz czy posiada bibliotekę i ogród oraz dodatkowe atrakcje dla seniorów. Dobrym źródłem informacji na temat warunków są mieszkańcy i ich opiekunowie. Dlatego zapoznajmy się z ich opiniami na temat warunków mieszkaniowych.

Kadra

Po trzecie, personel – gwarancją profesjonalnej opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi jest wykwalifikowany personel. Dlatego ważne jest, żeby miał wiedzę i doświadczenie na temat opieki nad osobami starszymi i chorymi oraz korzystał ze szkoleń i warsztatów, czyli doskonalił umiejętności. Personel powinien być również cierpliwy i życzliwy wobec podopiecznych. Ośrodek powinien mieć liczbę pracowników adekwatną do liczby podopiecznych, żeby jeden pracownik nie miał pod opieką zbyt wielu podopiecznych. Na terenie placówki powinien także na stałe lub podczas dyżurów znajdować się lekarz.

Położenie

Po czwarte, lokalizacja – dom seniora powinien znajdować się blisko miejsca zamieszkania jego najbliższej rodziny, żeby mogli go często odwiedzać. Możliwość odwiedzin jest bardzo ważna dla seniorów i ich rodzin. Odwiedziny nie powinny być ograniczone, żebyśmy mogli odwiedzać najbliższych o każdej porze. Dobrze także, jak możemy zorganizować na terenie ośrodka urodziny. Częste wizyty to możliwość kontrolowania jakości opieki.

Ceny

Po piąte, koszty – do wyboru mamy państwowe i prywatne domy seniora. To, na jaki się zdecydujemy zależy od kwestii finansowych i Ośrodka Pomocy Społecznej. Na miejsce w państwowym trzeba bardzo długo czekać, nawet kilka lat, a ich pensjonariusze oddają 70% emerytury, a pozostałą kwotę dopłaca rodzina lub państwo. Natomiast pobyt w prywatnych to koszt 2 tys. złotych i dodatkowe opłaty za leki. Można zdecydować się także na rodzinny dom seniora, założony przez osoby z predyspozycjami do pracy ze starszymi i opieki nad nimi oraz posiadające dom i mieszkanie bez barier architektonicznych.

 

Tekst na podstawie: www.domseniora24.pl


Poprawiony: piątek, 10 lipca 2015 11:21