Sposób na wakacje Drukuj Email
Wpisany przez S.Z   
piątek, 11 lipca 2014 07:17

Sposób na wakacje

Rozpoczęły się wakacje, jednak z różnych powodów duża część dzieci pozostanie w swoich rodzinnych domach. Główną przyczyną, dla której nie mogą one skorzystać z letniego wypoczynku jest brak dostatecznych środków finansowych. Co w takiej sytuacji może być alternatywą dla nudy i samotności? Warto zwrócić uwagę na bezpłatne półkolonie, zajęcia czy warsztaty organizowane w miastach między innymi przez świetlice socjoterapeutyczne.

Według badania przeprowadzonego przez CBOS w 2012 roku aż 43 proc. dzieci w wieku szkolnym pozostało w wakacje w domach. Od dłuższego czasu liczba ta oscyluje wokół 50 proc. Z kolei jedynie 13 proc. polskich rodzin mogło sobie pozwolić na tygodniowy wyjazd, jednak tylko dla jednego dziecka.

Socjoterapeutyczne rozwiązania

Niestety duża część dzieci i młodzieży, która nie wyjeżdża na wakacje boryka się również z wieloma innymi poważnymi problemami. Na co dzień zmagają się z presją w szkole, problemami w grupie rówieśniczej, skomplikowanymi relacjami rodzinnymi, alkoholizmem i innymi dysfunkcjami swoich opiekunów czy ciężką sytuacją materialną. Nie zawsze potrafią sobie poradzić z tego typu przeciwnościami losu. Wynikiem takiego stanu rzeczy jest wzrastająca liczba młodych ludzi, którzy są aspołeczni, agresywni, piją alkohol, zażywają narkotyki czy też łamią prawo. W jaki sposób można im pomóc nie tylko w wakacje, ale i przez cały rok? Dobrym rozwiązaniem może okazać się socjoterapia. Tego typu pomoc znaleźć można między innymi w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz w specjalistycznych świetlicach.
Przeważnie niepokojące zachowania dzieci i młodzieży są próbą zwrócenia uwagi dorosłych, wołaniem o ich pomoc i reakcję. – Socjoterapia jest stosowana nie tylko wobec dzieci pochodzących z rodzin, w których nadużywa się alkoholu, ale także wobec dzieci zaniedbanych wychowawczo, stwarzających problemy, szukających własnej drogi rozwoju społecznego i osobistego – mówi Luiza Kalupa z Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu. – Częstymi problemami młodych ludzi korzystających z pomocy socjoterapeutycznej są trudności w nauce, zaburzenia emocjonalne czy zachowania kłopotliwe, agresywne i zaburzenia koncentracji – dodaje Luiza Kalupa. Socjoterapia ma postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych, których celem jest nie tylko terapia, ale także edukacja i rozwój. Zajęcia wspierają m.in. prawidłowy rozwój emocjonalny, kształtują pozytywne postawy, wpajają wartości, uczą funkcjonowania w różnych grupach społecznych i wspomagają wszechstronny rozwój.

Wakacyjna alternatywa

Trzeba mieć świadomość, że kształtowanie się osobowości młodego człowieka jest procesem skomplikowanym i uzależnionym od środowiska, w jakim dziecko dorasta. Wpływ na rozwój dzieci ma także to, czy są one otoczone odpowiednią opieką. W momencie, w którym pojawiają się zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne lub ryzyko ich wystąpienia potrzebna jest fachowa pomoc socjoterapeuty – mówi Luiza Kalupa.
Dzieci i młodzież przez cały rok mogą brać udział m.in. w zajęciach socjoterapeutycznych, artystycznych czy sportowych prowadzonych przez świetlice socjoterapeutyczne. Ponadto korzystają z pomocy pedagogów, psychologów i wolontariuszy.
W wakacje natomiast tego typu placówki organizują półkolonie i letnie zajęcia. Przykładem mogą być chociażby półkolonie organizowane przez poznańską świetlicę socjoterapeutyczną „Płomyczek", która mieści się na Wildzie czy też „Świetlicę Socjoterapeutyczną Motylarnia".
Poza zajęciami w świetlicach socjoterapeutycznych dobrą alternatywą dla braku wakacyjnego wyjazdu, a co za tym idzie często dla samotności i nudy, może okazać się także projekt „Artystyczne Lato 2014". Jest on organizowany przez poznańską Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia. Głównym celem prowadzonych przez szkołę półkolonii jest rozwój artystyczny, rozwijanie kreatywności i pokazanie jak można aktywnie spędzać wolny czas. Poza zajęciami artystycznymi organizowane są zajęcia z psychologiem i pedagogiem, które mają uczyć współpracy w grupie, komunikacji, asertywności, poczucia własnej wartości, a także radzenia sobie z emocjami.
Istotnym przedsięwzięciem jest także Wakacyjna Akcja Caritas. Caritas Archidiecezji Poznańskiej już od 12 lat organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin borykających się z różnorodnymi problemami. Każdego roku dzieci i młodzież odpoczywają, poznają świat, a także korzystają z programów socjoterapeutycznych.
Ponadto w tym roku ruszył projekt „Gra o przyszłość" prowadzony w Salezjańskim Domu Młodzieży w Poznaniu. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej. – Głównym celem akcji jest budowanie relacji pomiędzy wychowankami placówki, wzmacnianie poczucia ich wartości oraz wiary we własne możliwości. Założeniem jest praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych problemem przemocy, alkoholizmu czy też braku dostatecznych warunków bytowych – mówi Luiza Kalupa z Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu. Pierwsza część działań prowadzona była w pierwszym tygodniu wakacji letnich, kolejna odbędzie się natomiast – w tygodniu ostatnim. Organizatorzy projektu proponują uczestnikom różne formy działań aktywizujących. Wśród nich znajdą się m.in. gry terenowe, warsztaty szermierki, sesja bębniarska czy też warsztaty filmowe.

 

/źródło - /


 

Poprawiony: piątek, 11 lipca 2014 07:27