Innowacyjne nauczanie w podstawówkach Drukuj Email
Wpisany przez S.Z.   
czwartek, 11 lipca 2013 12:14

Innowacyjne nauczanie w podstawówkach

Firma Mały Inżynier stworzyła innowacyjny program zajęć z robotyki i eksperymentów z myślą o dzieciach w wieku 10-12 lat. Program jest dostępny dla wszystkich, każdy można go bezpłatnie pobrać. Jest to szansa dla uczniów na poznanie praktycznej strony nauk ścisłych i technicznych.

Głównym celem tego przedsięwzięcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest propagowanie pozytywnego nastawienie do przedmiotów ścisłych. Program zajęć został wcielony w życie w 19 wielkopolskich szkołach podstawowych. W zajęciach uczestniczyło 25 grup uczniów, w każdej po 8 dziewczynek i 8 chłopców. Każda grupa odbyła 8 spotkań trwających po 4 godziny zegarowe.

Projekt nosi tytuł „Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów 4-6 szkół podstawowych" i został dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekty innowacyjne. Uczestniczyły w nim szkoły z Objezierza, Rudników, Dominowa, Wojnowic, Chwałkowa Kościelnego, Bytynia, Zaniemyśla, Kostrzyna, Bolechowa, Murzynowa Kościelnego, Kąkolewa, Grodziska Wielkopolskiego, Urbanowa, Daszewic, Mosiny, Brzeźna i z Czerwonaka.

Przygoda z robotami i eksperymentami naukowymi

Zajęcia poruszają tematy z zakresu fizyki, chemii, robotyki, mechaniki i elektroniki. Podczas warsztatów uczniowie i uczennice dowiadują się, jakie jest zastosowanie robotyki, z klocków LEGO Mindstorms NXT tworzą konstrukcje mechaniczne zawierające silniczki i czujniki, a następnie programują je. Uczniowie poznają praktyczną stronę zasad mechaniki, automatyki i informatyki.

Na zajęciach z eksperymentów przewidziano wiele doświadczeń chemicznych i fizycznych ukazujących właściwości różnorodnych substancji, prawa optyki, zasady działania maszyn prostych itp. Dzieci poznają odpowiedzi na pytania czym jest prąd, z czego składa się powietrze i jak oszukać zmysły.

Kreatywne rozwiązanie problemu

Projekt jest odpowiedzią na niską efektywność nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Bierny przekaz wiedzy teoretycznej w szkołach nie zachęca do zaangażowania. Brak samodzielnych działań szkolnych, które wymagają inwencji uczniów, zmniejsza zainteresowanie naukami ścisłymi. Niestety również kreatywni nauczyciele napotykają trudności, które czasami trudno pokonać - brakuje interaktywnych pomocy dydaktycznych, zbyt liczne klasy i niedoposażone sale.

Mali Inżynierowie w szkołach wiejskich

Zajęcia realizowane w ramach projektu odbywały się w szkołach podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Warsztaty były szansą dla dzieci z obszarów, które mają relatywnie mniejsze szanse edukacyjne i są w większym stopniu zagrożone wykluczeniem społecznym. Tę sytuację obrazują m.in. wyniki egzaminów zewnętrznych, w których w 2011 r. uczniowie mieszkający na wsi mieli zdecydowanie gorsze wyniki od mieszkańców dużych miast.

Dziewczynki lubią bawić się klockami

Kolejnym założeniem projektu jest zachowanie równości szans między dziewczynkami i chłopcami. Nadal powszechny jest błędny, stereotypowy pogląd o podziale zawodów na typowo męskie i kobiece. Program ma celu rozwój zainteresowania dziewcząt kształceniem w zakresie nauk ścisłych i technicznych, dlatego na każdą grupę przypadała taka sama liczba dziewczynek i chłopców.

Szansa na zmianę w polskich szkołach

Stworzony przez firmę Mały Inżynier „Innowacyjny program zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych" jest szansą na zmianę sytuacji wielu uczniów. Wiele opisanych tam doświadczeń nie wymaga dużych nakład finansowych i porusza wielu zagadnień z podstawy programowej.

Program dąży do ukształtowania w uczniach kreatywnego myślenia i działania. Pokazuje znaczenie pracy zespołowej. Uczy jak weryfikować i analizować własne teorie i problemy. Tego typu rozwiązania, które wprowadzają innowacyjne podejście do edukacji, pozwalają mieć nadzieję na zmiany w polskim szkolnictwie.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.malyinzynier.pl/pokl/projekt-po-kl

Poprawiony: niedziela, 05 stycznia 2014 16:24