Czego w przedszkolu uczą się 3, 4, 5 - latki? Drukuj Email
Wpisany przez Anna Olędzka - Bukowska   
poniedziałek, 21 stycznia 2013 16:15
Czego w przedszkolu uczą się 3-latki, 4-latki i 5-latki?

Programy przedszkolne oparte są na „Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego”, uwzględniają wiek rozwojowy dzieci i wynikające z tego potrzeby.
alt
*    wspomaganie dzieci w poznawaniu przez nich świata oraz kształtowania czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennym życiu u w dalszej edukacji. Warto pamiętać, iż dzieci w wieku przedszkolnym są już przygotowane do funkcjonowania poza domem a działania skierowane do tej pory na zaspokojenia własnych potrzeb nastawione są teraz na poznanie świata zewnętrznego.
*    budowanie systemu wartości, czyli kształtowanie pojęcia, co jest dobre a co złe;
*    rozwijanie umiejętności społecznych oraz radzenia sobie z emocjami, szczególnie tymi trudnymi wynikającymi z porażki lub z funkcjonowania w nowej dla siebie sytuacji;
*    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w sposób przemyślany i zrozumiały dla innych;
*    kształtowanie u dzieci postawy patriotycznej oraz budowanie tożsamości poprzez przynależenie do różnych grup. Ponadto zapraszanie dziecka w świat kultury i estetyki.
Przez cały wiek przedszkolny dziecko kształtuje:
*    umiejętności społeczne, czyli porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi oraz przestrzega zasady i normy społeczne i ustalone przez grupę;
*    umiejętności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne
Ponadto wychowanie przedszkolne, wspiera:
*    rozwój mowy. Dziecko kończące przedszkole powinno zwracać się bezpośrednio do rozmówcy mówiąc zgodnie z gramatyką i składnią. Uważnie słucha oraz w jasny i zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach.
*    dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które dziecko stosuje w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
*    wychowanie poprzez sztukę: taniec, śpiew teatr
*  rozwój umysłowy dziecka poprzez zabawy konstrukcyjne oraz poprzez wyjaśnianie zjawisk atmosferycznych oraz poprzez rozwój umiejętności matematycznych;
*    budowanie postaw wyrażających szacunek do zwierząt i przyrody
Przedszkole kształtuje w dzieciach postawę prozdrowotną oraz buduje w nich nawyk aktywności fizycznej. Ponadto buduje w dzieciach gotowość dbania o bezpieczeństwo innych i własne poprzez zapoznanie dzieci z ich prawami, ćwiczenie zachowań w trudnych sytuacjach, w których zagrożone jest życie, np.: pożar, przemoc fizyczna, itp.
Zajęcia w przedszkolu mają również za zadanie kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Dziecko kończące przedszkole powinno potrafić określić kierunek oraz miejsce na kartce, wykonać proste polecenie, np.: narysuj koło. Ponadto powinno rozpoznać i zapamiętać, co jest przestawione na obrazku, dysponować sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo- ruchową. Dziecko układa krótkie historie, rozumie sens informacji podanych w uproszczonych rysunkach oraz interesuje się czytaniem i pisaniem.
Reasumując: dziecko kończące przedszkole powinno być gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole. Poszczególne cele wychowania przedszkolnego realizowane są w każdym wieku przy uwzględnieniu ograniczeń dziecka wynikających z jego wieku rozwojowego.

Ekspert Anna Olędzka - Bukowska
Polsko – Angielskie Przedszkole Muzyczne
Ul. Urwisko 19,  02-776 Warszawa
Tel. 22/644-39-34
Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
http://www.zyrafa.edu.pl


Poprawiony: wtorek, 07 stycznia 2014 19:47