Czym jest ślub humanistyczny i skąd bierze się jego coraz większa popularność? PDF
Wpisany przez S.Z.   
wtorek, 14 września 2021 09:12

Czym jest ślub humanistyczny i skąd bierze się jego coraz większa popularność?

Tego typu ceremonie od wielu lat są popularne na Zachodzie, w Polsce pierwszy ślub humanistyczny został zawarty w grudniu 2007 roku. To, jak chwalą jego zwolennicy, świetne rozwiązanie dla tych par, które utożsamiają się z humanistycznym systemem wartości i pragną wyjątkowego wydarzenia w swoim życiu, nie decydując się jednak na formalne zawarcie związku małżeńskiego czy wyznaniowego. Aktualnie formuła ta wykorzystywana jest też przez pary w dość swobodnie interpretowany sposób, bez udziału celebransa.


- Ślub humanistyczny to, według definicji, spersonalizowana i ideowa ceremonia małżeńska – tłumaczy Karolina Dokić-Pietuszko z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele. - Jego status można porównać do ślubu kościelnego w Polsce sprzed 1998 roku, czyli przed nastaniem ślubów konkordatowych. Nie niesie ze sobą skutków prawnych. Stanowi afirmację tolerancji, podkreśla równość płciową, wolność jednostki i zaufanie do drugiego człowieka – dodaje nasza ekspertka.
Ślub humanistyczny przez samych zwolenników i propagatorów uważany jest za wydarzenie społeczne, wspólnotowe. Śluby humanistyczne są opcją dla tych osób, które nie utożsamiają się z żadnym wyznaniem, ale są na przykład uduchowione, co chciałyby podkreślić w specjalny sposób po zawarciu związku małżeńskiego w urzędzie stanu cywilnego.

Kogo urządza ślub humanistyczny?

Ponieważ celem ślubu humanistycznego nie jest prokreacja, płeć małżonków nie ma znaczenia. To dość znaczący argument dla par homoseksualnych, które chcą mieć możliwość wzięcia ślubu dla faktu przeżycia tego wydarzenia i związanych z tym emocji, w sytuacji, w której aktualnie w Polsce nie ma jeszcze takiej możliwości prawnej.
Część osób składających sobie przysięgę w imię wartości humanistycznych decyduje się wprawdzie na zawarcie związku małżeńskiego także przed urzędnikiem stanu cywilnego lub konkordatowego w Kościele katolickim. Jednak dla wielu par to właśnie ta humanistyczna ceremonia jest najważniejsza pod względem treści słów przysięgi i zindywidualizowanej oprawy.

Kto może udzielić ślubu humanistycznego?

- Mistrz ceremonii to osoba, która odpowiedzialna jest za samo udzielenie ślubu, jak i organizację uroczystości – opowiada Karolina Dokić-Pietuszko z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele. - Najczęściej rolę tę pełni przedstawiciel stowarzyszeń humanistycznych, takich, jak Polskie Stowarzyszenia Racjonalistów. Ślubu humanistycznego może też udzielić bliska parze osoba (siostra, brat, rodzic, przyjaciółka, itp.) – w tym celu musi odpowiednio wcześnie zarejestrować się w Towarzystwie Humanistycznym w roli celebransa – wyjaśnia nasza ekspertka.

Kto może wziąć ślub humanistyczny

Istnieją pewne ograniczenia wynikające wprost z Kodeksu Rodzinnego. Ślubu stricte humanistycznego nie mogą wziąć osoby pozostające w innym związku małżeńskim ani ci, którzy nie ukończyli 18 lat. Kobiety powyżej 16. r.ż. mogą wstąpić tą drogą w humanistyczny związek, ale tylko za zgodą opiekunów prawnych i tylko z ważnych powodów. Ślubu humanistycznego nie można udzielić osobom całkowicie ubezwłasnowolnionym, dotkniętym chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym, będącym krewnymi w linii prostej, rodzeństwem lub w stosunku przysposobienia czy adopcji.

Własna przysięga małżeńska?

Element przysięgi w trakcie uroczystości jest w pełni spersonalizowany, a więc i nieszablonowy. To państwo młodzi ustalają, do czego się zobowiązują i co jest dla nich w życiu i relacji z małżonkiem/małżonką istotne. Entuzjaści humanistycznych ceremonii wychodzą z założenia, że najważniejszy jest człowiek oraz jego indywidualne spełnienie, wynikające z etycznego i twórczego życia. Taki ślub gloryfikuje tolerancję, wolność jednostki, a także równość kobiety i mężczyzny.
Bardzo istotna w ślubie humanistycznym jest możliwość kreatywnego ogłoszenia światu, że osoby wstępujące w ten szczególny związek małżeński wyznają te same wartości. To do nich dobiera się wypowiadane przez parę i celebransa słowa, muzykę oraz wszelkie symbole, które mają na celu pokazanie zgromadzonym, jak wiele łączy młodą parę.
- Cała ceremonia jest wykreowana na potrzeby konkretnej pary, zupełnie inaczej niż ma to miejsce w przypadku ślubów cywilnych czy kościelnych. Tutaj w samym centrum zainteresowania jest konkretny człowiek, a nie idea czy prawo – podkreśla nasza ekspertka Karolina Dokić-Pietuszko z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.

Gdzie może odbyć się ceremonia?

Ślub humanistyczny to akurat idea bardzo odległa od jakichkolwiek zasad. Pary samodzielnie lub z pomocą profesjonalnych organizatorów ustalają miejsce, czas i przebieg ceremonii. Wybierając miejsce, warto pamiętać o powadze sytuacji, i nie o konwenanse tu chodzi, a o szacunek do faktu brania – i powodów, dla których para się na to zdecydowała. I szacunek do człowieka.
Na pewno warto zadbać o bezpieczeństwo i zapewnić sobie prawo do legalnego przebywania w danym miejscu, a także mieć pewność, że naprzykład życie miasta nie zburzy klimatu ceremonii. W przypadku ślubów stricte humanistycznych na podpowiedzi co do miejsc, które warto wybrać można na pewno liczyć w stowarzyszeniach humanistycznych. Ale pamiętajmy – brak zasad jest tu podstawową zasadą