Powstała Ogólnopolska Federacja Onkologiczna (OFO)
Wpisany przez Zofia Zubczewska   
poniedziałek, 20 stycznia 2020 13:11

Powstała Ogólnopolska Federacja Onkologiczna (OFO)

OFO to organizacja parasolowa zrzeszająca osiem organizacji pacjentów. Rozpoczęła działalność 15 stycznia 2020 roku. Została powołana, aby wspierać zmiany w systemie opieki zdrowotnej w obszarze onkologii. Pierwszym projektem OFO ma być monitoring obietnic złożonych przez polityków chorym oraz ich bliskim.

 

W 2015 r. liczba Polaków, którzy zmarli z powodu nowotworu złośliwego po raz pierwszy przekroczyła 100 tys. Jest to wskaźnik wyższy niż w Rosji. Jesteśmy jedynym krajem w UE w którym wzrasta umieralność z powodu raka piersi. Osiągnięcia państw, które są na podobnym jak nasz poziomie rozwoju wskazują, że nie musi tak być. Może być lepiej i właśnie dla poprawy sytuacji w dziedzinie onkologii powstała Federacja. Określa się ją jako parasolową, czyli taką, która łączy możliwości działania i środki kilku organizacji, bez względu na ich wielkość, a ponadto koordynuje ich działania. Wszyscy członkowie Federacji płacą takie same składki i mają takie same prawa. Widać z tego, że Federacja „parasolowa” poszerza zakres działania nawet małych organizacji, natomiast zwiększa skuteczność wszystkich jednostek, które wchodzą w jej skład zgodnie z zasadą, że w jedności siła. OFO została założona przez osiem fundacji, prezesem została pani Dorota Korycińska.

Jak działa Federacja

Federacja jest apolityczna i wolna od wszelkich form nacisku. Jedynym źródłem finansowania OFO będą składki członkowskie, wnoszone przez organizacje wchodzące w skład Federacji. - Nie jesteśmy od nikogo uzależnieni, wszyscy członkowie ponoszą koszty w tej samej wysokości. Stawiamy również na przejrzyste podejmowanie decyzji – powiedziała na konferencji założycielskiej Elżbieta Kozik, prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki – Ruch Społeczny.
OFO przyjęła strategię działań rzeczniczych na 2020 r. Będzie ona aktualizowana każdego roku oraz publikowana na stronie internetowej Federacji. Działalność rzecznicza polega na występowaniu w imieniu konkretnej grupy, oraz podejmowanie działań prowadzących do poprawy sytuacji. Zakres „rzecznictwa” wynika z najważniejszych bolączek systemu opieki onkologicznej, w której na przestrzeni ostatnich lat nie dokonała się zasadnicza zmiana. Analizy publikowane przez krajowe i międzynarodowe organizacje – Najwyższą Izbę Kontroli, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH oraz OECD –wskazują na konieczność podjęcie prac w następujących obszarach:
1. Zwiększenie dostępności do skutecznego i bezpiecznego leczenia, odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej;
2. Stworzenie systemu monitorowania jakości opieki nad pacjentami na poziomie ośrodka, regionu oraz kraju;
3. Wprowadzenie systemu aktualizowanych ścieżek postępowania diagnostyczno-terapeutycznego odpowiadających aktualnej wiedzy oraz zapewniającej lekarzowi wsparcie procesu podejmowania decyzji;
4. Monitorowanie zmian w organizacji opieki onkologicznej w celu zapewnienia przejrzystego i wiarygodnego systemu wynagradzania ośrodków;
5. Poprawa infrastruktury, w tym stanu sanitarnego ośrodków prowadzących diagnostykę i leczenie onkologiczne.
Planom powyższym nie można nic zarzucić, nawet więcej są one oczywiste, od dawna zgłaszane a mimo to ciągle aktualne. Trzeba mieć nadzieje, że wreszcie przynajmniej niektóre nich zostaną wprowadzone w życie. Na koniec dodam ważną informację, że OFO nie zamierza prowadzić działalności pomocowej oraz wsparcia poszczególnych pacjentów. Ta dziedzina ma pozostać wyłączną kompetencją organizacji członkowskich, które jednak będą dostarczać OFO informacje o problemach zgłaszanych przez pacjentów.
Zakres naszych działań w znacznej części wynika ze współpracy, którą podejmowaliśmy w ostatnich latach. Będziemy oczekiwać intensyfikacji prac nad poprawą organizacji opieki onkologicznej, zmian na poziomie prawa oraz kontrolowania realizacji przepisów uchwalanych przez Parlament – powiedziala Anna Kupiecka, Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, prezes fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej.

Słowa nie leczą

OFO rozpoczęło już pierwszy ze swoich stałych projektów. Jest to system zgłaszania oraz monitorowania obietnic składanych przez polityków oraz przedstawicieli instytucji publicznych. Organizacja zamierza raz na miesiąc występować do Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie stanu realizacji zobowiązań.
Pacjenci onkologiczni są grupą wrażliwą na obietnice składane przez przedstawicieli instytucji kreujących system ochrony zdrowia. Leczenie onkologiczne niemal w całości odbywa się w ośrodkach publicznych lub finansowanych ze środków publicznych. Z tego powodu na naszej stronie internetowej www.federacjaonkologiczna.pl będziemy prowadzić monitoring tych obietnic, kontrolować czas ich realizacji oraz sprawdzać, jak w rzeczywistości podejmowane działania wpływają na poprawę funkcjonowania pacjentów w systemie ochrony zdrowia – mówi Marta Bednarek, prokurent Fundacji Rak’n’Roll Wygraj Życie.


Relacja: Zofia Zubczewska
Zdjęcia: Stefan Zubczewski


Członkami założycielami Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej są:
● Fundacja OmeaLife Rak piersi nie ogranicza
● Fundacja Onkocafe - Razem Lepiej
● Fundacja Onkologiczna Alivia
● Fundacja Pokonaj Raka
● Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie
● Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty “Gladiator” im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego
● Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska Alba Julia;
● Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Poprawiony: poniedziałek, 20 stycznia 2020 13:52