Dziś Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Pamiętajmy szczególnie o osobach chorych i ich opiekunach Drukuj Email
Wpisany przez S.Z.   
piątek, 21 września 2018 13:49

Dziś Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Pamiętajmy szczególnie o osobach chorych i ich opiekunach

Co 3 sekundy na świecie ktoś dowiaduje się, że cierpi na demencję” – pod takim hasłem obchodzimy w tym roku Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera. To dla każdego z nas wyraźny sygnał, że choroby otępienne zbierają coraz większe żniwo. Obecnie w Polsce nawet pół miliona osób może być dotkniętych chorobą. W związku ze starzeniem się społeczeństwa problem będzie narastał.


Według danych GUS osoby powyżej 65. roku życia stanowią w Polsce obecnie około 16 proc. ogółu społeczeństwa, czyli 6 milionów mieszkańców. Według przewidywań, w 2050 r. będzie ich prawie dwa razy więcej. To właśnie te statystyki nie pozostawiają złudzeń – wraz ze wzrostem liczby osób starszych, zwiększa się liczba zdiagnozowanych chorób otępiennych. W grupie osób powyżej 80 roku życia, blisko co czwartą osobę dotknie choroba Alzheimera .
Tymczasem w naszym kraju osoby cierpiące na tę chorobę oraz seniorzy często nie mają zapewnionej fachowej opieki. W sytuacji braku skutecznego lekarstwa, z jaką mamy do czynienia w przypadku chorób otępiennych, to właśnie opieka, sprawowana przez odpowiednio do tego przygotowanego opiekuna, jest jedynym sposobem na opóźnienie rozwoju choroby.
- Choroba Alzheimera jest najczęstszą formą otępienia, która dotyka już nie tylko osoby starsze. Problemy z pamięcią, zaburzenia snu, stany lękowe, coraz mniejszy kontakt z otoczeniem – to tylko część objawów, z którymi muszą się zmagać osoby cierpiące na choroby neurodegeneracyjne. Stąd tak ważne są szybka i trafna diagnoza, a po niej odpowiednia opieka nad osobą dotkniętą chorobą. To właśnie one dają osobie z demencją szansę na opóźnienie postępowania choroby – mówi Tomasz Piłat, dyrektor Akademii Opiekunów, która zajmuje się profesjonalnym szkoleniem opiekunów osób starszych, w tym szczególnie osób zagrożonych chorobami neurodegeneracyjnymi.
Bezpośrednią konsekwencją dynamicznego procesu starzenia się społeczeństwa jest nie tylko rosnąca liczba seniorów wymagających opieki, ale także coraz większe zapotrzebowanie na opiekunów, którzy będą w stanie zapewnić im specjalistyczną pomoc.
- W naszym kraju już teraz brakuje co najmniej 20 tys. opiekunów dla seniorów, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nie mogą liczyć na żadną pomoc. A zapotrzebowanie na odpowiednio wyedukowanych opiekunów będzie z roku na rok wzrastać. Ich niedobór stanowić będzie poważny problem dla samego chorego, jak również dla jego rodziny, która bez wsparcia oraz odpowiedniego przygotowania, może nie być w stanie prawidłowo zając się bliskim – zaznacza Tomasz Piłat.

 

W Polsce na dzień dzisiejszy nie mamy ustrukturyzowanych działań, skierowanych na pomaganie zarówno chorym, jak i ich opiekunom.
Najnowszy raport Alzheimer’s Association „Alzheimer’s Disease – Facts and Figures” wskazuje, że zmiany w mózgu związane z Alzheimerem mogą się pojawić nawet 20 lat przed wystąpieniem objawów. Dobra opieka może opóźnić rozwój choroby. Dlatego tak ważna jest edukacja opiekunów, ciągłe poszerzanie wiedzy, stosowanie odpowiednich metod aktywizacji. Raport jest zbiorem informacji i wskazówek na temat tego, jak prawidłowo sprawować opiekę nad osobami z chorobą Alzheimera, aby zarówno życie chorego, jak i jego opiekuna było prostsze.
- Dopóki nie znajdziemy lekarstwa, ważne jest by nieustannie doskonalić jakość opieki nad osobami z demencją – podsumowuje Tomasz Piłat.

Więcej o działaniach Akademii na stronie: www.akademiaopiekunow.pl
Facebook: www.facebook.com/AkademiaOpiekunow/


O Akademii Opiekunów
Akademia Opiekunów wspiera opiekunów osób starszych w rozwijaniu kompetencji i umiejętności, a także działa na rzecz wzrostu świadomości społecznej w zakresie gerontologii, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń demencyjnych.
Misją Akademii jest przekazywanie osobom zajmującym się na co dzień opieką nad osobą starszą specjalistycznej wiedzy w przystępnej i praktycznej formie. W tym celu tworzymy autorskie programy aktywizacji osób żyjących z demencją, szkolimy i doradzamy. Wierzymy, że dzięki lepszemu rozumieniu procesów starzenia połączonych z praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w codziennej pracy, opiekun będzie nie tylko lepiej radził sobie w wykonywaniu codziennych obowiązków, ale będzie się lepiej w tej pracy spełniał.
Akademia ma siedzibę w Krakowie i utrzymuje się ze szkoleń organizowanych dla personelu Domów Opieki Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, dziennych domów opieki i wyspecjalizowanych ośrodków zajmujących się osobami z demencją oraz współpracy z podmiotami komercyjnymi. Między innymi, od 2015 roku Akademia współpracuje z firmą ATERIMA MED, zapewniając jej personelowi opiekuńczemu specjalistyczne wsparcie merytoryczne w czasie pracy na terenie Niemiec, a także organizując specjalistyczne kursy językowe. Poznajemy dzięki temu dobre praktyki i standardy opieki w krajach o wyższym standardzie życia i zakresie świadczeń socjalnych, którymi możemy później dzielić się w Polsce.
Organizujemy szkolenia, warsztaty i sympozja, zapraszając do współpracy naukowców i praktyków różnych specjalizacji, w tym neurologów, biologów, dietetyków, fizjoterapeutów i innych. Wiele z organizowanych przez Akademię wydarzeń ma charakter otwarty, dzięki czemu mogą brać w nich udział opiekunowie rodzinni. Staramy się również o granty publiczne na realizację projektów, których celem jest wsparcie opiekunów osób starszych.
Starzenie się społeczeństwa jest naturalnym i jednocześnie nieuniknionym procesem, z którym zmagają się cała Europa. Chcemy, by Polska była krajem, w którym osoby starsze będą miały zapewnioną opiekę zgodną z najnowszą światową wiedzą, również w ich własnym domu. Dążymy do tego, by upowszechniać dobre praktyki, rozwiązania systemowe i standardy, wyznaczając kierunek opieki świadczonej na najwyższym poziomie. Chcielibyśmy, by polscy opiekunowie pracujący w kraju i za granicą mieli wysokie kompetencje, a dzięki nim możliwość godnej i dobrze płatnej pracy.
GUS szacuje, że w 2050 roku 12 mln osób w Polsce będzie miało powyżej 65 lat. Zadbajmy o to, by nasz kraj był przyjazny zarówno dla osób starszych, jak i ich opiekunów.

 

/źródło - /

Poprawiony: piątek, 21 września 2018 13:59