Choroba Alzheimera w liczbach Drukuj Email
Wpisany przez W.P.   
sobota, 12 maja 2018 11:29

Choroba Alzheimera w liczbach

Choroba Alzheimera staje się jednym z najbardziej kosztownych dla społeczeństwa schorzeń. AD (ang. Alzheimer’s Disease) to niekontrolowana naturalnym mechanizmem apoptoza komórek nerwowych. Uszkodzeniu ulegają struktury mózgu, w znacznym stopniu osłabione zostaje przewodnictwo pomiędzy neuronami, co prowadzi do utraty podstawowych funkcji umysłowych. W terminalnej fazie choroby pacjent nie kontroluje w żadnym stopniu własnego ciała, popędów, naturalnych potrzeb i jest całkowicie uzależniony od pomocy opiekunów. Do tej pory, choroba wciąż nieuleczalna.

Warto podkreślić, że choroba Alzheimera ma wymiar społeczny ze względu na to, że obowiązek opieki nad pacjentem spoczywa na członkach rodziny. Bardzo trudno oszacować koszty jakie ponoszone są w takich przypadkach, a mają one nie tylko wymiar finansowy, ale przede wszystkim psychologiczny. To bliscy zmagają się z traumą, jaką niesie opieka na tracącym władze umysłowe pacjentem.

Ile kosztuje choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera należy do najkosztowniejszych chorób na świecie.

W finansowym wymiarze można wyróżnić:

  • Koszty bezpośrednie, gdzie zaliczamy opiekę lekarską i pielęgniarską, leki objawowe;
  • Koszty pośrednie związane z brakiem aktywności zawodowej chorego oraz opiekuna, jeżeli ten jest członkiem rodziny i nie pobiera wynagrodzenia za wykonywaną pracę - co zdarza się najczęściej.

Raport światowej organizacji Alzheimer‘s Disease International pokazuje dynamikę kosztów jakie generowane są przez chorobę. Liczby są zastraszające – rok 2003 to 160 miliardów dolarów, siedem lat później, czyli w 2010 roku – 604 miliardy dolarów, zaś ostatnie dane z 2015 roku mówią o kwocie 817 miliardów dolarów amerykańskich.

Dotychczasowe działania podejmowane zarówno przez światowe instytucje walczące z chorobą Alzheimera, jak i te ustalone przez Parlament Europejski, związane z podejmowaniem różnego rodzaju aktywności mających na celu rozwiązywanie problemów związanych z chorobami otępiennymi, głównie chorobą Alzheimera, to wyłącznie „gaszenie pożarów”.

Warto też podkreślić, iż ogromne nakłady finansowe są skierowane na badania kliniczne prowadzone w celu odkrycia leku zatrzymującego objawy Alzheimera. Koncerny farmaceutyczne - na dobrą sprawę od momentu odkrycia choroby w 1908 roku przez Aloisa Alzheimera, od którego nazwiska wzięła się nazwa schorzenia – nie ustają w prowadzeniu prac badawczych nad zaprojektowaniem preparatu, który rozwiąże problem. Szwajcarska firma AC Immune, w której udziały posiada polski przedsiębiorca Marek Dochnal na ten moment prowadzi badania, które wchodzą w zaawansowaną fazę, co daje nadzieję miliardom ludzi na całym świecie bezpośrednio lub pośrednio dotkniętych chorobą.

Choroba Alzheimera w Polsce

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w Polsce nie istnieje w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej i społecznej sprawnie funkcjonujący mechanizm, który wspierałby osoby chore na Alzheimera. Nie ma także wystarczającego wsparcia finansowego i psychologicznego dla ich rodzin, które w ogromnym stopniu są zmuszone przejmować na siebie wymierne i niewymierne skutki choroby.

Stwierdzono także niedociągnięcia w zakresie szeroko pojętych rozwiązań organizacyjnych, brak odpowiedniej infrastruktury, jednostek opieki całodobowej, właściwie wyszkolonego personelu medycznego. Dodatkowo istnieje wypracowany model wczesnej diagnostyki, a brak wstępnych badań przesiewowych uniemożliwia odróżnienie choroby Alzheimera od innych chorób otępiennych co wyklucza skuteczne leczenie objawowe. Kontrola pokazuje, że jedynie u 3 % Polaków powyżej 60 roku życia lekarze rodzinni badali pamięć. Weryfikacja kart pacjentów ujawnia, że jedynie trzy przychodnie w całym kraju wychodziły z inicjatywą badania u seniorów funkcji poznawczych i innych symptomów w kierunku choroby Alzheimera. Pozostałe przypadki postawienia diagnozy były konsekwencją zgłoszenia problemu przez samego pacjenta lub członka rodziny. Dopiero w 2016 roku został nałożony przez Ministerstwo Zdrowia obowiązek wdrażania procedury geriatrycznej obejmujący wczesne rozpoznanie chorób otępiennych.

Zastraszające statystyki pokazują, że liczba zachorowań stale rośnie. W Polsce, dane na 2016 rok podają, że osób dotkniętych chorobą Alzheimera jest ponad pół miliona, a do roku 2050 bardzo prawdopodobny jest jej wzrost do dwóch milionów. Podążając za World Alzheimer’s Report z 2016 roku, na całym świecie odnotowano przeszło 47 milionów przypadków demencji, z których około 33 miliony osób było dotkniętych chorobą Alzheimera, dlatego tak ważne jest wsparcie zarówno ze strony Państwa, jak i organizacji pozarządowych.