Moczenie nocne u dzieci - nie bagatelizuj tego Drukuj Email
Wpisany przez S.Z.   
piątek, 11 maja 2018 09:14

Moczenie nocne u dzieci

Nawet co dziesiąty siedmiolatek może cierpieć na moczenie nocne! To przypadłość, której nie wolno bagatelizować – może być objawem wielu poważnych chorób.

 

Moczenie nocne, to niekontrolowany wyciek moczu w trakcie snu. Problem dotyczy około 300 000 osób w wieku od 5 do 18 lat. Dziecko, które ukończyło 5 rok życia, powinno produkować 80% moczu w ciągu dnia, zaś pozostałe 20% w nocy. Taki rozkład produkcji u dziecka, którego pęcherz rozwinięty jest prawidłowo pozwala na przesypianie całej nocy. Dzieci, u których diagnozuje się moczenie nocne często w czasie dnia i nocy produkują taką samą ilość moczu.
Przez dziesięciolecia moczenie nocne dzieci było uważane za problem, który ustępował samoistnie. Z tego względu do dziś jest ono często bagatelizowane przez rodziców. Medycyna uznaje je zaś za złożone zaburzenie, na które składa się kilka czynników takich jak dysfunkcja pęcherza moczowego oraz nadprodukcja moczu w nocy.
Pacjenci oczekują na diagnozę i skuteczne leczenie średnio 3 lata. To poważny problem, wynikający z niedostatecznej wiedzy na temat schorzenia. Natomiast, lekarz pediatra posiada pełen zestaw narzędzi diagnostycznych, by odpowiednio wesprzeć rodziców i chorego, ostatecznie kierując ich do lekarza specjalisty – mówi prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk, z Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, pediatra i nefrolog dziecięcy.
Jak wygląda diagnoza? Pierwszym etapem, poprzedzającym wizytę u lekarza, jest obserwacja dziecka. W tym celu warto założyć dzienniczek mikcji – to proste narzędzie pozwalające określić ile i jakich płynów przyjęło dziecko w ciągu dnia, i jaką ilość wydaliło.
Analiza dzienniczka mikcji, badania fizykalne oraz USG brzucha, badanie ogólne moczu i krwi pozwolą lekarzowi ustalić czym jest powodowane schorzenie. Dzięki temu można wykluczyć istnienie wad anatomicznych układu moczowego oraz choroby ogólnoustrojowe (m.in. cukrzycę, moczówkę prostą). Nie ma jednej przyczyny moczenia, dlatego tak istotnym jest, aby rodzice chorego niezwłocznie szukali wsparcia u specjalisty – dodaje prof. Tkaczyk.
Dzieci, które rozwijają się prawidłowo i ukończyły 5 rok życia, są w stanie kontrolować potrzebę oddawania moczu. Utrzymywanie się moczenia nocnego w tej grupie wiekowej powinno stanowić podstawę do wizyty u lekarza.

O kampanii Suchy Poranek

Kampania Suchy Poranek, której celem jest budowanie świadomości na temat moczenia nocnego dzieci i poprawa jakości życia pacjentów dotkniętych schorzeniem, realizowana jest ze wsparciem grantowym Ferring Pharmaceuticals jako element globalnej inicjatywy World Bedwetting Day wspieranej i realizowanej przez Komitet Sterujący Światowego Dnia Moczenia Nocnego, składający się z International Children’s Continence Society (ICCS), European Society for Paediatric Urology (ESPU), Asia Pacific Association for Paediatric Urologists (APAPU), International Paediatric Nephrology Association (IPNA), European Society for Paediatric Nephrology (ESPN), Sociedad Iberoamericana de Urologia Paediatrica (SIUP) oraz North American Paediatric Urology Societes.
www.suchyporanek.pl
www.worldbedwettingday.com

Role i funkcje Towarzystw

Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej (PTNF) zostało założone w 1994 roku przez grupę pediatrów zajmujących się chorobami nerek u dzieci. Obecnie zrzesza ok. 200 członków z klinik, oddziałów szpitalnych i poradni nefrologicznych leczących dzieci.
Głównymi celami Towarzystwa są: rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o chorobach nerek u dzieci i młodzieży i sposobach leczenia, działania mające na celu zapewnienie dzieciom z chorobami nerek specjalistycznej opieki zdrowotnej, reprezentowanie nefrologii dziecięcej i pokrewnych jej dziedzin oraz popularyzacja ich osiągnięć na forum krajowym i zagranicznym oraz nawiązywanie kontaktów i organizowanie współpracy pomiędzy ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.
W swojej działalności PTNefD współpracuje z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym, Polskim Towarzystwem Nefrologicznym oraz organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami pacjentów. Organizuje szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek oraz współdziała w kampaniach informacyjnych dla pacjentów.
Polskie Towarzystwo Urologii Dziecięcej (PTUD), które powstało w 2009 roku, jest Stowarzyszeniem o charakterze naukowym i społeczno-zawodowym. Jego celem jest szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie urologii dziecięcej, współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki na rzecz rozwoju urologii dziecięcej oraz współudział w organizowaniu opieki urologicznej dla chorych dzieci na terenie całego kraju.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez organizację posiedzeń i zjazdów naukowych, prowadzenie kursów i wykładów zarówno dla członków Stowarzyszenia, jak i dla lekarzy innych specjalności, ale także przez szeroko rozumianą popularyzację zagadnień związanych z chorobami urologicznymi u dzieci.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk
Ukończył Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Łodzi w 1995 roku. W 2001 roku otrzymał tytuł dr n.med. na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, a w 2007 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W 2004 roku uzyskał specjalizację z zakresu pediatrii, zaś w 2007 roku z zakresu nefrologii. Od 2014 posiada tytuł profesora medycyny. W 2015 roku uzyskał tytuł specjalisty nefrologa dziecięcego i specjalisty immunologii klinicznej.
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Członek European Society for Pediatric Nephrology. Wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej za prace naukowe opublikowane w latach 1998-2000 i 2000-2003.
Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Współtworzył podręczniki z dziedziny pediatrii, nefrologii dziecięcej i nefrologii. Jego zakres zainteresowań obejmuje m.in. wczesną diagnostykę wad wrodzonych układu moczowego oraz leczenie zespołu nerczycowego u dzieci.


Źródła:
Joanna Gładczak, Maria Szymczak, Moczenie nocne u dzieci w wieku przedszkolnym – studium dwóch przypadków, Forum Pediatrii Praktycznej, kwiecień 2015r.; 41-46
Nevéus T et al. The Standardization of Terminology of Lower Urinary Tract Function in Children and Adolescents: Report from the Standardization of Committee of the International Children’s Continence Society, The Journal of Urology. 2006;176:314-324
Katarzyna Szmaja, Co powinienem wiedzieć przed wizytą i czego oczekiwać od lekarza pediatry POZ, www.suchyporanek.pl
Statut Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej: www.ptchd.pl/statut/
Statut Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej: www.ptnfd.org/statut/

 

/źródło - /

Poprawiony: piątek, 11 maja 2018 09:45