O książce - "Odwrócona hipoteka" jako nowa usługa na rynku finansowym Drukuj Email
Wpisany przez S.Z.   
wtorek, 17 kwietnia 2018 11:46

Nowa książka na rynku

Pierwsza kompleksowa monografia dotycząca hipoteki odwróconej
Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się unikalna monografia prawnicza pt. Odwrócona hipoteka jako nowa usługa na rynku finansowym. Książka została wydana pod redakcją dr hab. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród 18 autorów znaleźli się doktorzy nauk prawnych, humanistycznych, ekonomiści, wykładowcy, trenerzy biznesu. W gronie autorów są również: Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM oraz Bolesław Meluch, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich.


- Monografia dotyczy bardzo aktualnej, z uwagi na kryzys systemów emerytalnych w wielu krajach, „nowej” usługi finansowej, jej regulacji prawnej i funkcjonowania, zwanej potocznie i raczej powszechnie „odwróconą hipoteką”, zarówno w modelu kredytowym w postaci odwróconego kredytu hipotecznego, jak i w modelu sprzedażowym w postaci renty dożywotniej czy odpłatnego świadczenia dożywotniego – mówi Edyta Rutkowska-Tomaszewska z Uniwersytetu Wrocławskiego. – Warto zaznaczyć, że na rynku wydawniczym nie ma pozycji, która w sposób kompleksowy, systemowy i wielopłaszczyznowy prezentowałaby tematykę „odwróconej hipoteki” w modelu sprzedażowym i kredytowym jako nowej usługi na rynku finansowym – dodaje.
- Hipoteka odwrócona w Polsce funkcjonuje od 2008 roku. Cieszę się, że książka będąca tak kompleksowym opracowaniem wreszcie powstała i że mogłem mieć w tym swój udział. Gdy zaczynaliśmy działać, niejednokrotnie musieliśmy walczyć ze stereotypowym podejściem do usługi. Społeczeństwo i media powielały stereotypy, a w księgarniach nie było żadnych opracowań, które w sposób rzetelny i wielopłaszczyznowy opisywałyby temat. Mam nadzieję, że nowa monografia będzie kolejną cegiełką w edukacji seniorów, mediów i całego społeczeństwa – podkreśla Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM i jeden ze współautorów publikacji.
W książce napisanej przez 18 ekspertów można przeczytać m.in. o wyzwaniach, zagrożeniach oraz potencjale rynku, prawach i obowiązkach świadczeniobiorców i kredytobiorców, ryzykach i zagrożeniach funkcjonowania usługi oraz innych rynkach funkcjonujących m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji, Hiszpanii, Holandii, czy na Węgrzech.
Publikacja została dofinansowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundację Mercatus et Civis, Fundusz Hipoteczny DOM oraz Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.
Najważniejsze rozdziały:
• Odwrócona hipoteka – model kredytowy, czy model sprzedażowy? Czy polski senior będzie mógł wzmocnić swój budżet? Bolesław Meluch
• Renta dożywotnia czy odwrócona hipoteka. Studium porównawcze. Magdalena Wasylkowska-Michór
• Hipoteka odwrócona – wyzwania, zagrożenia, potencjał rynku. Robert Majkowski
• Odwrócony kredyt hipoteczny jako system wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Anna Szafranek
• Equity release – ryzyko i jego determinanty. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
• Luka emerytalna a odwrócona hipoteka. Mariusz Dybał
• Odwrócona hipoteka w opinii konsumentów. Julitta Koćwin
• Odwrócony kredyt hipoteczny – postulaty de lege ferenda w oparciu o doświadczenia innych państw. Mateusz Imioł, Aneta Paleczna
• Model odwróconego kredytu hipotecznego we Francji. Lesław Góral
• Odwrócona hipoteka po amerykańsku. Kilka uwag na temat regulacji prawnej kredytu odwróconej hipoteki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Beata Pachuca-Smulska
• Instytucja odwróconej hipoteki w Hiszpanii i na Węgrzech. Beata Sieńko-Kowalska
• Założenia i cele ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym a jej zastosowanie w praktyce. Agnieszka Wachnicka
• Znaczenie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym dla regulacji usług equity release w prawie polskim. Michał Rafał Walczak
• Możliwość reklamowania usługi finansowej – hipoteki odwróconej. Agnieszka Malarewicz-Jakubów
• Problematyka ustalenia wartości nieruchomości przy zastosowaniu odwróconej hipoteki. Jarosław Firlit
• Przesłanki przedterminowego rozwiązania umowy odwróconego kredytu hipotecznego jako przykład prywatnoprawnej ochrony klienta. Paweł Czaplicki
• Uzgadnianie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Case study – zasada pierwszeństwa regulacji ustawowej ksiąg wieczystych czy innych ustaw. Maria Jasińska
Szczegóły:
• „Odwrócona hipoteka” jako nowa usługa na rynku finansowym pod redakcją Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej
• Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017
• ISBN: 978-83-812-8113-3

/źródło - Grupa BRM/

 

Poprawiony: wtorek, 17 kwietnia 2018 12:03