Zapraszamy do udziału w konkursie na fraszkę Drukuj Email
Wpisany przez S.Z.   
piątek, 10 listopada 2017 07:22

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na fraszkę

KONKURS NA FRASZKĘ o złotą kropkę
"Cztery Poru Roku na Uniwersytecie III Wieku "

REGULAMIN KONKURSU:
Celem Konkursu jest zainteresowanie uczestników twórczością literacką, promocja Uniwersytetów III Wieku w Polsce umożliwienie publikacji i prezentacji najlepszych fraszek.

Organizatorem Konkursu
FUNDACJA AKTYWNE CENTRUM EDUKACJI UNIWERSYTET OTWARTY DLA KAŻDEGO
Radomszczański Uniwersytet III wieku SAN.
Tematem konkursu
Cztery Poru Roku na Uniwersytecie III Wieku
Zasadnicze zadania UTW to:
* dążenie do utrzymania indywidualnego dobrostanu psychofizycznego seniora
* osiągnięcie należytej i godnej pozycji człowieka starszego w społeczeństwie
* potrzeba bycia uznanym za część społeczeństwa
* potrzeba wypełnienia wolnego czasu
* potrzeba utrzymywania więzi towarzyskich
* rozwój indywidualnych zainteresowań i kreatywności

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych.
Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora-
FUNDACJA AKTYWNE CENTRUM EDUKACJI UNIWERSYTET OTWARTY DLA KAŻDEGO
Radomszczański Uniwersytet III wieku SAN ul.Wyszyńskeig0 27,97-500 Radomsko
Na kopercie należy umieścić dopisek „FRASZKA UTW ” w terminie do 22.03.2018 r. zestawu własnych, niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach utworów w trzech egzemplarzach w formie wydruku na papierze w formacie A4. Na kopercie należy umieścić dopisek „FRASZKA UTW ”
FUNDACJA AKTYWNE CENTRUM EDUKACJI UNIWERSYTET OTWARTY DLA KAŻDEGO
Radomszczański Uniwersytet III Wieku SAN
ul. Wyszyńskiego 27,97-500 Radomsko
Prace należy opatrzyć godłem, a w oddzielnej, zaklejonej kopercie, należy umieścić dane o autorze – imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail.
Godło powinno być słowem bez znaków graficznych .
Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw fraszek (od 5 do 15 fraszek ).
Rozstrzygnięcie konkursu maj 2018r. Dla autorów najlepszych fraszek przewidziano nagrody- złota kropka .
Organizatorzy planują wystawę i wydanie zbioru nagrodzonych utworów bez honorariów autorskich.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie utworów w wydawnictwie pokonkursowym, w lokalnych środkach masowego przekazu i na ujawnienie danych osobowych laureatów.
Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs.

Prezes
Ewa Kaczmarczyk
FUNDACJA AKTYWNE CENTRUM EDUKACJI UNIWERSYTET OTWARTY DLA KAŻDEGO
Radomszczański Uniwersytet III wieku SAN