Zmiany w sklepach internetowych - co warto o nich wiedzieć Drukuj Email
Wpisany przez W.P.   
wtorek, 24 lutego 2015 07:33

Zmiany w sklepach internetowych - co warto o nich wiedzieć

Obowiązujące od 25 grudnia 2014 roku przepisy konsumenckie zawierają wiele nowych uregulowań dotyczących sprzedaży internetowej. Są one korzystne zarówno dla klientów, jak i dla sprzedawców. Ci pierwsi uzyskali nowe uprawnienia, sformułowane w przystępny, zrozumiały sposób. Pozwoli to zwiększyć ich świadomość prawną w zakresie zakupów internetowych, co z kolei wpłynie na wzrost zaufania do sprzedawców i poszerzy grono potencjalnych klientów.

 

Nowe przepisy gwarantują konsumentom otrzymywanie od sprzedawcy wyczerpujących informacji dotyczących umowy przed jej zawarciem (m.in. o adresie pocztowym firmy, jej numerze rejestrowym, pełne dane kontaktowe, w tym email i numer telefonu pod którym można się skontaktować ze sprzedającym, o wszystkich wydatkach wynikających z umowy a także o tym, kto ponosi koszty zwrotu niechcianego zakupu oraz kto płaci za jego ewentualne uszkodzenia).
Informacje te muszą być wyświetlane w sposób jasny i zrozumiały, a za ich brak sprzedawca ponosi konsekwencje. W praktyce oznacza to, że w sklepie internetowym inaczej muszą nazywać się niektóre przyciski, w tym zakupu czy potwierdzenia zakupu, a także nie można stosować wartości domyślnych, szczególnie w przypadku sposobu wysyłki i płatności.

Ponadto, zakazane są dodatkowe koszty nakładane przez sprzedawców - za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione z tego tytułu przez sprzedawcę (dotyczy to np. płatności kartą). Ustawa zabrania też pobierania od klientów zawyżonych opłat za korzystanie z infolinii udostępnianych przez przedsiębiorców w celu kontaktowania się w sprawach związanych z zawartymi umowami.

Bardzo istotną zmianą jest wydłużenie terminu odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny- z 10 do 14 dni od dnia otrzymania towaru. Jeśli natomiast sprzedawca nie poinformuje nas o tym prawie, termin ten wydłuża się aż do roku. Odstąpienie od umowy możliwe jest za pomocą specjalnego formularza, jednolitego dla wszystkich sprzedawców. Mają oni obowiązek zamieścić taki formularz w swoich warunkach umowy. Co ważne, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje już zarówno w przypadku aukcji, jak i kupna za oznaczoną cenę (tzw. "kup teraz"), jednak dotyczy to kupna tylko od przedsiębiorcy, a nie osoby prywatnej, która sprzedaje używane ubrania, książki czy nietrafiony prezent. W przypadku, gdy sprzedający nie poinformował kupującego o obowiązku ponoszenia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy przy odstąpieniu, jest on zobowiązany do poniesienia tych kosztów. Zmiana polega też na tym, że konsument może żądać zwrotu kosztów dostawy zwracanego towaru, ale tylko do wysokości najtańszego oferowanego przez przedsiębiorcę sposobu dostarczenia.

Zwiększona jest także swoboda klienta przy wyborze uprawnienia, z jakiego może skorzystać w przypadku wadliwości nabytej rzeczy - przywrócono możliwość żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po stwierdzeniu wady, bez konieczności żądania w pierwszym rzędzie naprawy lub wymiany rzeczy. Przywrócono też stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do gwarancji konsumenckiej w przypadku, gdy przedsiębiorca udzielający tej gwarancji nie określił dokładnie jej treści. W tym przypadku termin gwarancji wydłużony jest więc do dwóch lat.

Nowe przepisy z pewnością ułatwiają internetowe zakupy, zarówno z punktu widzenia sprzedających, jak i kupujących. Przedsiębiorcy zyskali ujednolicenie zasad związanych z dokonywaniem sprzedaży na terenie całej Unii Europejskiej oraz jasne określenie tych zasad, dzięki czemu zwiększy się krąg konsumentów zainteresowanych taką formą zakupów. Z kolei kupujący nabiorą dzięki tym przepisom większego zaufania do sprzedawców i większej świadomości przysługujących im uprawnień, co przełoży się na bardziej rozsądne i swobodne podejmowanie decyzji dotyczącej zakupu.

Autor artykułu
Artykuł powstał dzięki informacjom od Zespołu firmy Versus (www.Versus24.pl) - zajmującej się obsługą finansową przedsiębiorców.

Poprawiony: wtorek, 24 lutego 2015 07:39