Kto otrzyma ten spadek po mnie? Drukuj Email
Wpisany przez S.Z   
niedziela, 15 lutego 2015 10:01

Kto otrzyma spadek po mnie?

Niejednokrotnie miałam kontakt z osobami będącymi u schyłku swojego życia, którzy zastanawiali się komu przepisać dorobek swojego życia. Wątpliwości mogła budzić nie tylko sama jakość relacji z członkami rodziny, ale też brak pewności, co do rzeczywistego pokrewieństwa pomiędzy nimi.


Często bywa, że po kilkudziesięciu latach odnajduje się rzekomo nowy członek rodziny podający się za nieślubne dziecko. Powiązanie wszystkich faktów wskazuje na jego wiarygodność, być może jest nawet zauważalne podobieństwo do pozostałych członków rodziny, ale wątpliwość pozostaje nadal. Tym bardziej, że w grę wchodzi dość spory majątek do rozdziału.
Nierzadko bywa tak, że po kilkunastu latach wychowywania dziecka w pewnym momencie dociera do nas plotka, że to dziecko prawdopodobnie nie jest biologicznym dzieckiem. Zastanawiamy się, jak mogło dojść do tego, dlaczego tak długo nie poznaliśmy prawdy? Nagle zauważamy, że tak naprawdę nasze relacje wcale nie układały się za dobrze - być może dlatego, że nie byliśmy ze sobą spokrewnieni?
W takich sytuacjach dochodzi do zburzenia naszego dotychczasowego porządku, zaczynamy zastanawiać się nad wieloma kwestiami, które do tej pory w ogóle nie były brane przez z nas pod uwagę. Jak dotąd oczywiste było, że moje dziecko mimo, że nasze relacje nie układają się za dobrze odziedziczy po mnie cały majątek bo takie zasady panują w większości rodzin.
A co w przypadku, kiedy pojawiają się wątpliwości? Możemy liczyć na szczerość najbliższych, o ile oni sami znają prawdę lub rzeczywiście potwierdzić bądź wykluczyć pokrewieństwo na drodze badań DNA.
Genetyka daje wiele możliwości na uzyskanie odpowiedzi. Metody dobierane są w zależności od danego przypadku:
1. Testy na ojcostwo - tradycyjne badania określające ojcostwo danego mężczyzny w stosunku do dziecka są jednym z najpewniejszych i najczęściej stosowanych metod, zwłaszcza jeśli istnieje możliwość poboru próbki bezpośrednio od ojca i dziecka. Badania te pozwalają na wykorzystanie próbek pobieranych w sposób dyskretny jeśli z różnych powodów nie chcielibyśmy tworzyć niepotrzebnego zamętu przed uzyskaniem pewności. Różnorodność próbek, jaka może być wykorzystana w testach na ojcostwo daje też możliwość ustalenia ojcostwa nawet po śmierci jednej z osób, pod warunkiem, że do dyspozycji pozostają materiały zawierające DNA zmarłego.
2. Analiza chromosomu Y (badanie linii ojcowskiej)- ten typ analizy możliwy jest do wykonania tylko wśród mężczyzn, którzy potencjalnie należą do tej samej linii ojcowskiej. W momencie, kiedy typowy test na ojcostwo nie jest możliwy do wykonania bo niestety ojciec już nie żyje, ale dostępny jest materiał od jego brata, jego innego syna lub nawet od jego ojca (dziadka) wtedy można porównać profile chromosomu Y od tychże osób. Jedynym warunkiem jest to, aby wszystkie badane osoby były płci męskiej. Metoda ta ma pewne ograniczenie – nie można jej zastosować, jeśli podejrzewamy o ojcostwo innego członka tej samej rodziny.
Niezależnie od tego, który ze spokrewnionych ze sobą mężczyzn będzie biologicznym ojcem uzyskamy taki sam rezultat. Tego typu analizy wykorzystują zasadę, że chromosom Y przekazywany jest z ojca na syna i z biegiem lat chromosom Y bardzo wolno ulega jakimkolwiek zmianom. Stąd też mężczyźni należący do tej samej linii ojcowskiej posiadają taki sam profil chromosomu Y jak jego ojciec, syn, brat, dziadek czy wujek.
3. Określanie stopnia pokrewieństwa - w przypadku, kiedy nie jest możliwe włączenie materiału od potencjalnego ojca, a analizowane są próbki pochodzące również od kobiet, metoda chromosomu Y nie ma zastosowania (kobiety nie posiadają chromosomu Y). Określenie stopnia pokrewieństwa wymaga wtedy włączenia do badania próbek należących do najbliższych członków rodziny ojca oraz próbki dziecka. Na ich podstawie ustala się profile genetyczne (tak jak w klasycznym teście na ojcostwo), które następnie poddaje się specjalistycznej analizie statystycznej w celu określenia prawdopodobieństwa pokrewieństwa między badanymi osobami. Wykorzystując tę metodę zwykle uzyskuje się wyniki bardzo czułe - na poziomie prawdopodobieństwa powyżej 95%.
4. Analizy chromosomu X- chromosom X występuje zarówno u kobiet jak i mężczyzn, z tym, że kobiety posiadają po 2 chromosomy X (zapis XX), z kolei mężczyźni posiadają jeden chromosom X i jeden chromosom Y (zapis XY). W analizach pokrewieństwa zasada dziedziczenia chromosomu X po rodzicach jest wykorzystywana przede wszystkim w przypadkach, gdzie dostępny jest materiał tylko od dwóch sióstr, którym zależy na określeniu, czy posiadają tego samego biologicznego ojca. Biologiczny ojciec zawsze przekazuje swoim córkom ten sam chromosom X. Stąd na tej postawie można uzyskać wiarygodne informacje.

 

Barbara Prokurat
testDNA Laboratorium Sp. z o.o.


 

Poprawiony: niedziela, 15 lutego 2015 10:18